γ―γ­γ†γΎπŸ™ is a user on knzk.me. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ―γ­γ†γΎπŸ™ @Haneuma_n40

ζ­Œγ„ζ‰‹γ¨γ—γ¦η₯žε΄ŽγŠγ«γ„γ•γ‚“γŒγ„γ‚‹δΊΊγ„γ‚‹γ‚“γ (

Β· Web Β· 0 Β· 0