γ―γ­γ†γΎπŸ™ is a user on knzk.me. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ―γ­γ†γΎπŸ™ @Haneuma_n40@knzk.me
Follow

blogimg.goo.ne.jp/user_image/4
εˆγ‚γ¦θ¦‹γŸζ™‚γ―γ³γ£γγ‚Šγ—γŸγͺあ

Β· Web Β· 0 Β· 3