γ―γ­γ†γΎπŸ™ is a user on knzk.me. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ―γ­γ†γΎπŸ™ @Haneuma_n40

ε…ˆη”ŸγŒζ˜¨ζ—₯パチンコで6δΈ‡ε‹γ£γŸγ¨γ‹γ„γ†θ©±γ—γ¦γ¦θ‰

Β· Web Β· 0 Β· 3