γ―γ­γ†γΎπŸ™ is a user on knzk.me. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ―γ­γ†γΎπŸ™ @Haneuma_n40

γŠγŠγƒΌγ€€ε‰Šι™€γ—δΈ‹ζ›Έγγ«ζˆ»γ™γŒδ½Ώγˆγ‚‹
γ“γ‚ŒδΎΏεˆ©γ‹γ‚‚

Β· Web Β· 0 Β· 2